poniedziałek, 26 lutego, 2024

Audyt gospodarki kasowej

Oto dwie (przykładowe) macierze ryzyka dotyczące gospodarki materiałowej do pobrania:
1. >>nadesłane przez audytorek1<<
2. >>nadesłane przez KaKa<<


Polecamy książkę: >>Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządowych<< (chociaż nakład wyczerpany, warto poszukać w bibliotekach lub dowiedzieć się u wydawcy)


Poniżej przedstawiamy obiekty kontroli obszaru gospodarki kasowej:

1. Zakresy obowiązków.
Zidentyfikowane ryzyka:
– brak podziału obowiązków
– brak zakresu obowiązków
– powielanie obowiązków.
– nieterminowe wykonywanie swoich obowiązków.

2. Kontrola merytoryczna podstawy dokonania wpłaty.
Zidentyfikowane ryzyka:
– niezgodność stosowanych procedur dotyczących ewidencji dokonywanych wpłat
– nierzetelność dokonywanych czynności
– nieterminowość dokonywanych czynności
– brak kontroli merytorycznej
– przeprowadzanie kontroli merytorycznej przez osobę nieuprawnioną.


3. Sporządzenie raportu kasowego.
Zidentyfikowane ryzyka:
– nieprawidłowe sporządzenie raportu kasowego
– raport kasowy sporządzony na niewłaściwym formularzu
– błędnie naniesione poprawki dotyczące zapisów w raporcie kasowym
– błędy rachunkowe
– nieterminowość dokonywanych czynności.


4. Weryfikacja salda raportu kasowego z saldem gotówki w kasie
Zidentyfikowane ryzyka :
– nie ewidencjonowanie wszystkich operacji kasowych
– brak zachowania obiektywizmu przy weryfikacji sald
– nieterminowość dokonywanych czynności
– weryfikacja przeprowadzona przez osobę nieuprawnioną.


5. Przekazanie raportu do księgowości.
Zidentyfikowane ryzyka :
– niekompletność przekazywanej dokumentacji przez kasjera do księgowości
– nieterminowość dokonywanych czynności.
– przekazanie raportu kasowego osobie nieuprawnionej do odbioru raportu kasowego.


6. Weryfikacja oryginału i kopii raportu kasowego z dokumentami Ľródłowymi.
Zidentyfikowane ryzyka:
– błędy rachunkowe
– nieczytelność zapisów w dokumentacji kasowej
– niekompletność zapisów w raporcie kasowym.


7. Potwierdzenie zgodności zapisów w raporcie kasowym z zapisami kwitariusza i załączonymi dokumentami, polecenie księgowania na koncie Kasa.
Zidentyfikowane ryzyka:
– omyłkowe księgowanie sald z raportów kasowych na kontach księgi Głównej.
– błędy rachunkowe w przenoszeniu wartości sald z RK do zapisów na kontach Księgi Głównej.


Zachęcamy do nadsyłania kolejnych materiałów.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

3 KOMENTARZE

 1. Dodatkowo – polecam „Gospodarka kasowa” – Edward Karwowski, wyd. Perfectum Audit Warszawa.

  Przy kontroli merytorycznej należy także zwrócić uwagę na przeprowadzoną kontrolę rachunkową oraz kontrolę formalną dokumentów stanowiących podstawę wpłaty/wypłaty do/z kasy.

  Istotna jest terminowość sporządzania raportów – czy istnieje zapis w regulaminie gospodarki kasowej nt. częstotliwości sporządzania RK ? np. – codziennie, co 2 dni, 1 raz na tydzień ? Czy istnieje zapis nt. wysokości pogotowia kasowego – górny limit gotówki w kasie?

  Należy także sprawdzić zgodność zapisów w raporcie kasowym z zapisami na koncie syntetycznym „kasa”. Jeśli istnieje kasa dewizowa – czy są założone konta analityczne dla poszczególnych rodzajów dewiz ? Jaka jest wycena dewiz na dzień ujęcia w księgach – czy zgodna z kursem banku, w którym jednostka kupuje/sprzedaje dewizy oraz jaka jest wycena dewiz w kasie dewizowej na dzień bilansowy ? W przypadku jsfp obligatoryjna wycena – jak na dzień bilansowy – dokonywana jest dla dewiz w kasie i na rachunku bankowym na koniec każdego kwartału. W pierwszym dniu następnego kwartału wycena ta jest wyksiegowywana z ewidencji.
  Dodatkowo – należy zwrócić uwagę na zgodność dokumentów i ich numerów dziennika nadanych automatycznie przez program F-K. Mogą zdarzyć się przypadki podmiany/zamiany dokumentów lub nawet ich usunięcia z ewidencji księgowej.

  Przy weryfikacji zapisów na koncie „kasa” z dokumentami ujetymi w RK należy zwrócić uwagę na zgodność salda na koniec okresu z saldem w raporcie kasowym. Czy nie występuje ujemne saldo na koncie „kasa”. Może brzmi to absurdalnie, ale widziałam ujemne saldo na koncie „kasa” w jsfp!

 2. proponuje dodać jeszcze:

  1) proces rekrutacji kasjerów

  2) proces szkolen okresowych kasjerów (m.in. fałszywki)

  3) fizyczna ochrona kasy (systemy, zamki, kraty, ochrona zewnętrzna)

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze