środa, 19 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Audyt jest dla rady nadzorczej, nie dla zarządu

Audyt jest dla rady nadzorczej, nie dla zarządu

ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM KRUPIŃSKIM, WICEMINISTREM SKARBU PAŃSTWA


Ministerstwo Skarbu Państwa w przygotowanym projekcie ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa proponuje utworzenie komitetów audytu oraz wzmocnienie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Rozwiązania te budzą kontrowersje wśród prawników i przedsiębiorców.


Od 10 marca 2006 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2003-2005 pracował w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego. Od 2005 roku doradca w Grupie Unia na Rzecz Europy Narodów w komisjach zajmujących się gospodarką


■ Czy rzeczywiście musimy powoływać komitety audytu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa?


– Komitety audytu są potrzebne w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ do rad nadzorczych nie można powoływać wyłącznie biegłych rewidentów. Dlatego stworzenie komitetu, który będzie składał się wyłącznie z biegłych rewidentów i będzie niezależny od rady nadzorczej i zarządu, pozwoli na bardziej skuteczne nadzorowanie biegłych rewidentów wynajętych przez spółkę do przeprowadzenia audytu. Takiego skutecznego nadzoru nad wykonującymi w spółce audyt biegłymi rewidentami nie zapewni rada nadzorcza, w której skład często wchodzą osoby, które nie mają dostatecznej wiedzy na temat właściwego sposobu przeprowadzania audytu. W dodatku najczęściej kontakt z biegłymi rewidentami ma zarząd, a nie członkowie rady nadzorczej, którzy spotykają się tylko co pewien czas. Ustawa o rachunkowości w pierwszej kolejności deleguje uprawnienia wyboru biegłego rewidenta do walnego zgromadzenia, czyli do właściciela. Dopiero w statutach poszczególnych spółek uprawnienie to może być przeniesione na rady nadzorcze i tak jest w większości spółek Skarbu Państwa. Oznacza to, że ustawodawca chce, aby biegły rewident wykonywał audyt przede wszystkim dla właściciela i rady nadzorczej, a nie dla zarządu, bo to właśnie zarząd podlega między innymi ocenie w wyniku badania sprawozdań finansowych spółki.


■ Czy wprowadzenie komitetu audytu nie naruszy uprawnień rady nadzorczej?


– Nie. Komitet audytu pełniłby funkcje doradcze w stosunku do zarządu i rady nadzorczej. Wprowadzenie go do spółek z udziałem Skarbu Państwa w opinii Ministerstwa Skarbu Państwa nie wymaga nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Zaproponowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa sposób powoływania komitetów ds. audytu jest jednym z dwóch, jakie wymienia Dyrektywa 2006/43/WE w artykule 41 ust. 1. Wybraliśmy powoływanie członków komitetu przez walne zgromadzenie, żeby zapewnić przejrzystość jego funkcji i sposobu działania w spółkach oraz żeby poszczególne grupy akcjonariuszy mogły mieć również swoich przedstawicieli w tych komitetach. Podkreślam jednak, że skorzystaliśmy tu z rozwiązań z dyrektywy UE, która i tak za jakiś czas będzie musiała być zaimplementowana w Polsce. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa należy uznać, że nie można łączyć funkcji audytorskich i funkcji biegłego rewidenta związanych z doradztwem gospodarczym. Nie powinno dochodzić do tego (…)


Dalsza część artykułu w  >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze