poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Audyt zrobi firma zewnętrzna

Audyt zrobi firma zewnętrzna

ROZMOWA Z DARIUSZEM DANILUKIEM, WICEMINISTREM FINANSÓW:


• W projekcie nowej ustawy o finansach publicznych przewidziano możliwość zlecania audytu wewnętrznego usługodawcom zewnętrznym. Z czego wynika ta propozycja?


– Przyczyną wprowadzenia tej zmiany było m.in. zmodyfikowane podejście, którego wynikiem jest zapewnienie kierownikowi jednostki większej swobody decyzji w kwestii rozwiązań organizacyjnych, przyjętych w zarządzanej jednostce. Oznacza ona w tym przypadku możliwość podjęcia decyzji, czy konieczne jest zatrudnianie audytora wewnętrznego – w małych jednostkach siłą rzeczy tylko na jednym etacie lub jego części – czy też raczej należy wynająć firmę zewnętrzną. Firma może specjalizować się w jakimś szczególnie potrzebnym rodzaju audytu lub dysponować kilkoma osobami o różnorodnych kwalifikacjach, których kierownik jednostki nie będzie w stanie sam zatrudnić. Obecnie popularność outsourcingu w samorządzie terytorialnym jest niewielka i opiera się na zatrudnianiu osób na umowy zlecenia. Chcemy to prawnie usankcjonować, gdyż jest to zgodne z międzynarodowymi standardami i wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla małych jednostek. Takie rozwiązanie, z ich punktu widzenia, może oznaczać efektywniejsze wykorzystanie zasobów.


• Jednak nie wszystkie jednostki będą mogły skorzystać z tego rozwiązania?


– Będą mogły z niego skorzystać jednostki, które dysponują stosunkowo niewielkim budżetem (100 mln zł) lub zatrudniają niewielu pracowników (mniej niż 200). Dodatkowo, w jednostkach podległych ministrom, nawet jeśli będą one spełniać te warunki, minister będzie musiał wyrazić zgodę na taką formę prowadzenia audytu.


• Nowe przepisy wymagają, aby usługodawcy posiadali takie kwalifikacje, jakie audytorzy wewnętrzni. Jednak z katalogu uprawnionych znikną m.in. biegli rewidenci. Czy to był celowy zabieg?


– Uważamy, że zarówno audytor zatrudniony w jednostce, jak i audytor wykonujący swoje obowiązki w ramach umowy cywilnoprawnej winni spełniać te same wymogi i działać w taki sam sposób. Wszystko po to, aby zagwarantować jakość i jednolitość wykonywania audytu wewnętrznego w sektorze publicznym.


Dalsza część rozmowy na stronie [ Gazety Prawnej ]

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

2 KOMENTARZE

  1. Podstawowym błędem w koncepcji prezentowanej przez pana Daniluka jest brak przeprowadzania profesjonalnej analizy ryzyka dla jednostki. Kierownik Jednostki zlecając audyt realizowany przez podmiot zewnętrzny – nakaże mu badać to co sam uważa za słuszne do przebadania.
    W obecnym stanie prawnym – preferencje kierownika jednostki są tylko jedną z wytycznych do tego co powinno zostać objęte zadaniem zapewniającym.
    I nie nazywajmy tego co prezentowane jest w projekcie uofp audytem wewnętrznym, bo z opartym na rzetelnej analizie ryzyka, audytem wewnętrznym – to nie jest.
    Będzie to niczym innym jak kontrolą zewnętrzną wskazanych obszarów.
    Nie mylmy pojęć.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze