czwartek, 25 kwietnia, 2024

Audytor wewnętrzny

Miasto Ząbki

Urząd Miasta Ząbki – Jednostka Samorządu Terytorialnego zatrudnia ponad 80 pracowników

Audytor wewnętrzny (1/4 etatu)

Miejsce pracy: Ząbki
Region: mazowieckie

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • przeprowadzanie zadań audytowych; zapewniających i sprawdzających, planowanych i poza planem w Urzędzie Miasta Ząbki i jednostkach organizacyjnych gminy,
 • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie analizy ryzyka,
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
 • sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
 • przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 • prowadzenie czynności doradczych,
 • realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ząbki.

Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
 • wykształcenie wyższe o kierunku prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse, rachunkowość lub administracja,
 • posiadanie niezbędnych kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego tj:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, przeprowadzania analiz,
 • staranność, odpowiedzialność

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
  Szkolenia związane ze stanowiskiem

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji osobiście lub listownie

Wymagania niezbędne, dodatkowe, zakres wykonywanych zadań oraz jakie dokumenty należy złożyć
i w jakim terminie – wszystkie te informacje znajdują się na stronie internetowej
>> Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki <<

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze