niedziela, 21 kwietnia, 2024

Audytor Wewnętrzny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko:

Audytora Wewnętrznego

Miejsce pracy:
Zespół Audytu Wewnętrznego
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
– 1/2 etatu,

TERMIN: do dnia 10.07.2016

 

Doświadczenie zawodowe:
– wykształcenie wyższe /preferowana informatyka lub kierunki pokrewne/,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej
/mile widziana komunikatywność języka angielskiego/,
– minimum 2 lata pracy na stanowisku audytora IT,
– doświadczenie w zakresie audytowania szeroko rozumianego obszaru IT oraz audytu bezpieczeństwa informacji,
– doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zadań audytowych /analiza ryzyka do audytu, budowaniu
programów audytów, opracowywaniu wniosków, tworzeniu dokumentacji audytowej/,
– znajomość metod zarządzania infrastrukturą i projektami IT, bezpieczeństwa informacji, rozwoju i obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie,
– mile widziana znajomość wytycznych WCAG 2.0,
dużym atutem będzie znajomość problemów działów IT uczelni wyższych,
– umiejętności interpersonalne umożliwiające współpracę na wszystkich szczeblach audytu wewnętrznego oraz kierownictwa uczelni.

Wymagania formalne:
– dokument poświadczający wyższe wykształcenie,
– dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do prowadzenia audytu wewnętrznego
w jednostce sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych,
– jeden z certyfikatów:
— Certified Internal Auditor /CIA/,
— Certified Government Auditing Professional /CGAP/,
— Certified Information Systems Auditor /CISA/ – preferowane,
— Association of Chartered Certified Accountants /ACCA/,
— Certified Fraud Examiner /CFE/,
— Certification in Control Self Assessment /CFSA/,
— Chartered Financial Analyst /CFA/,
lub
– zaświadczenie o złożeniu w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu audytora wewnętrznego
przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub
– dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną,
która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych lub prawnych wraz z dokumentem potwierdzającym dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego.

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
– posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego,
oraz kserokopii dyplomu i certyfikatów, do dnia 10.07.2016 r. z dopiskiem „Rekrutacja – AUDYT

pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres: dso@sggw.pl ,

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze