czwartek, 25 kwietnia, 2024

Audytor Wewnętrzny

Sąd Okręgowy w Szczecinie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

audytora wewnętrznego

1 etat

 

Termin składania ofert: do dnia 06 lipca 2016 r.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

4.500,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Wymagania konieczne:

 •  Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
   niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe
 •  wykształcenie wyższe
 •  posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu
  wewnętrznego:
  zaświadczenie Ministra Finansów o zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego lub posiada jedno z poniższych:
  1. certyfikaty: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub
  2. złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Ministra Finansów lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta
  4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 •  doświadczenie zawodowe – 2 lata pracy na stanowisku audytora
 • ponadto posiada:
  •  wiedzę z zakresu metodyki audytu wewnętrznego
  •  znajomość standardów kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego,
  • oszacowania ryzyka, finansów publicznych, administracji publicznej
  •  znajomość ustawy o rachunkowości
  •  znajomość prawa zamówień publicznych
  •  systematyczność i dokładność w działaniu
  •  rzetelność i odpowiedzialność
  •  umiejętność obsługi komputera (oprogramowania Exel, Windows)
  •  dyspozycyjność

 

Wymagania pożądane:

 •  wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa
   zdolności analityczne
 •  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
   kreatywność, dobra organizacja pracy
   znajomość problematyki Ministerstwa Sprawiedliwości

Główne obowiązki:

 •  wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu dnia 04 września 2015 r. (Dz.U.2015r. poz. 1480)
 •  wynikające z ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013r, poz.885)
 •  przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu jak również w uzasadnionych przypadkach – poza planem audytu
 •  sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
 • wykonywanie czynności doradczych, konsultacyjnych
 •  przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu wewnętrznego
 •  przeprowadzanie audytu w sądach rejonowych w obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie i wykonywanie wniosków usprawniających funkcjonowanie jednostki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  życiorys i list motywacyjny
 •  kopia dowodu osobistego
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •  kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 •  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione
  umyślnie
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych
  do celów rekrutacji

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:
4.500,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Termin składania ofert do dnia 06 lipca 2016 r.

 

Miejsce składania ofert:

Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Okręgowy w Szczecinie
ul. Kaszubska 42,

lub za pośrednictwem poczty .

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze