niedziela, 21 kwietnia, 2024

Audytor wewnętrzny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytora wewnętrznego
w Sekcji Audytu Wewnętrznego

Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: SAW_01_S1_16

 Termin ważności: 22 lipca 2016r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie realizacja zadań wynikających z prowadzonej systematycznej oceny kontroli zarządczej i czynności doradczych w ramach funkcjonującej komórki audytu wewnętrznego.

 

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za wykonywanie zadań w ramach prowadzonego w jednostce  audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • badanie systemów zarządzania i kontroli w organizacji,
 • udział w procesie identyfikacji i oceny ryzyka w poszczególnych obszarach działalności jednostki w ramach przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego,
 • wykonywanie czynności sprawdzających wdrożone zalecenia w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki,
 • przygotowanie programów zadań zapewniających audytu, w tym z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
 • formułowanie zaleceń lub/i rekomendacji dla działań korygujących lub naprawczych,
 • udział w opracowywaniu/aktualizacji pisemnych procedur audytu wewnętrznego.

 

Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157.1240) oraz:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, księgowość, prawo lub informatyka,
 • praktycznej znajomości zasad i metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • znajomości prawa, w szczególności w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych,
 • znajomości przepisów i standardów audytu wewnętrznego, w szczególności Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA,
 • doświadczenia i przygotowania metodologicznego do tworzenia narzędzi audytu,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania agencji wykonawczych,
 • znajomości Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomości Normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 • dobrej umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej komunikację oraz analizę dokumentów, minimalny akceptowalny poziom to B2 (warunek konieczny)
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych umożliwiających m.in. sprawną komunikację w ramach wszystkich szczebli organizacji,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • skrupulatności, sumienności, terminowości,
 • samodzielności i proaktywności,
 • nienagannej postawy etycznej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zasad organizacji projektów, w tym projektów finansowanych z środków UE,
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania audytowego np. ACL.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • pracę na rzecz instytucji będącej jednym z największych centrum wspierania innowacyjności w Polsce,
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w przyjaznym i kreatywnym zespole.

Kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem przycisku Aplikuj do dnia 22 lipca 2016 r.

>> APLIKUJ <<

NCBR jest otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Informacje dotyczące wynagrodzeń znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085, ze zm.).

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze