poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna KARIERA CENTRUM KARIERY Audytora Wewnętrznego

Audytora Wewnętrznego

Główne obowiązki:
-opracowywanie rocznych planów audytu UPRP,
-przeprowadzanie zadań audytowych,
-opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, zawierających uwagi i wnioski dot. usunięcia uchybień,
-przygotowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu,
-prowadzenie akt audytu wewnętrznego,
-analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej.


Wykształcenie:
-wyższe


Wymagania konieczne:
-posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub ukończenie aplikacji kontrolerskiej NIK lub stanowisko Inspektora Kontroli Skarbowej lub uprawnienia biegłego rewidenta lub zaświadczenie z egzaminu Ministerstwa Finansów na audytora w latach 2003-2006,
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego,
-wiedza z zakresu rachunkowości, zamówień publicznych i finansów publicznych,
-wiedza z zakresu zarządzania organizacją,
-umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa,
-umiejętność skutecznego komunikowania się,
-umiejętność argumentowania.


Wymagania pożądane:
-ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,
-znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
-kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-życiorys i list motywacyjny,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 196 z 2005 r., poz. 1631),
-kopie świadectw pracy,
-kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia audytora wewnętrznego.


Dokumenty należy składać w terminie do:2008-10-14
pod adresem:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze