sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Audytorzy pomogą zapobiegać kryzysom

Audytorzy pomogą zapobiegać kryzysom

Dzięki audytowi może wzrosnąć konkurencyjność firmy – mówi wiceprezydent ACCA w Polsce Waldemar Majek


Rz: Kryzys finansowy wymusił debatę nad rolą sprawozdań finansowych i audytu. W jaki sposób ACCA (Stowarzyszenie Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych) bierze w niej udział?


Waldemar Majek, dyrektor zarządzający BPP Professional Education: Komisja Europejska zawarła w zielonej księdze wiele propozycji zmierzających do poprawy jakości usług audytorskich, a zarazem zwiększania zaufania do rynków kapitałowych. Do postulatów odniosły się wszystkie zainteresowane strony – korporacje, nadzór finansowy i audytorzy. Głos zabrała również ACCA, organizując w Warszawie trzecią edycję debaty „Rola audytu we wzmacnianiu stabilności finansowej przedsiębiorstwa”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ACCA oraz biznesu i firm audytorskich.


Silnie akcentowano na niej kwestię pojmowania niezależności audytora. Zarówno rozwiązania polskie, jak i międzynarodowe nakładają na biegłych rewidentów wiele zasad zawodowych i reguł, którymi powinni kierować się w pracy. Zostały one stworzone, żeby zachowując odpowiednią jakość pracy, umożliwić obiektywną analizę sytuacji finansowej ich klientów – badanych spółek. Dyskutowano, czy samoregulacja, standardy rewizji finansowej oraz kodeksy etyczne są wystarczające w tym zakresie, czy też należałoby wprowadzić uregulowania prawne. Komisja Europejska rozważa zmiany w zielonej księdze, które dotyczyć mają m.in. obowiązkowej rotacji biegłych rewidentów (firm lub kluczowych biegłych), a także ograniczenia możliwości świadczenia dodatkowych usług na rzecz badanego klienta. Zwróćmy uwagę na stwierdzenie Johna Daviesa, szefa działu prawnego brytyjskiego oddziału ACCA. Obawia się on, że „zmiany w kierunku wyeliminowania możliwości przeprowadzania dodatkowych prac doradztwa przez biegłych rewidentów wobec spółek mogą spowodować zmniejszenie efektywności wykorzystania pracy audytorów, z jednej strony, a znacznego obniżenia ekonomicznej opłacalności i przeprowadzania badań z drugiej. Wobec znacznej rotacji audytorów może pojawić się ryzyko osłabienia jakości badań i zwiększenia ich kosztu”.


Rynek usług audytorskich w większości krajów, także w Polsce, zdominowany został przez firmy tzw. wielkiej czwórki. Czy ten trend nie budzi obaw KE?


Rzeczywiście, dominacja ta podaje w wątpliwość istnienie zasad wolnej konkurencji. Dostrzegła to KE, debatując przy okrągłym stole na temat działań legislacyjnych. Zdaniem Johna Daviesa ostateczny wybór spółki audytorskiej należy do klienta. Twierdzi on, iż „jeśli specyfika i skala prowadzonej działalności tego wymaga – audyt zlecany jest dużym międzynarodowym firmom. Decyzja taka powinna jednak zostać podjęta na podstawie tych właśnie argumentów, a nie ze względów prestiżowych lub wymuszona przez bank kredytujący”.


Jaka powinna być zatem rola małych firm audytorskich? (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>www.rp.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze