piątek, 3 lutego, 2023
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Beneficjent powinien dbać o archiwizowane dokumenty

Beneficjent powinien dbać o archiwizowane dokumenty

Wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektu dofinansowywanego z funduszy strukturalnych należy przechowywać co najmniej do 31 grudnia 2013 r. Obowiązek ten dotyczy nie tylko instytucji zarządzających, ale także każdego beneficjenta.


W przypadku dokumentacji związanej z projektami przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie z funduszy strukturalnych, kwestia jej archiwizowania nabiera szczególnego znaczenia głównie ze względu na ewentualne kontrole wykorzystania tych środków. Ponadto warto pamiętać, że jeśli realizowany projekt dotyczy m.in. pomocy publicznej, dokumenty należy przechowywać 10 lat od chwili jej udzielenia.


Nie wyrzucaj!


Obowiązkowo należy przechowywać takie dokumenty, jak: • oryginalny formularz zgłoszonego wniosku,
 • pisma informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania,
 • umowa o dofinansowaniu projektu,
 • faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków,
 • wyciągi z konta bankowego projektu,
 • sprawozdania i dokumenty potwierdzające zawarte w nich informacje,
 • wnioski płatnicze,
 • istotna korespondencja, w tym zwłaszcza dotycząca zmian w projekcie,
 • umowy z wykonawcami wraz z dokumentacją dotyczącą sposobu wyłaniania wykonawcy,
 • wykaz beneficjentów ostatecznych projektu oraz zestawienie danych ich dotyczących,
 • listy obecności uczestników szkoleń i trenerów,
 • programy zajęć szkoleniowych,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez beneficjentów ostatecznych określonych rezultatów,
 • formularze oceny projektu przez beneficjentów ostatecznych (…)

Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze