czwartek, 25 kwietnia, 2024

Biznes otwarty na otoczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie tylko sprawa poszczególnych firm, ale i państwa. Komisja Europejska wyda wkrótce dokument w tej sprawie adresowany do rządów krajów członkowskich. W Polsce biznes i administracja państwowa powinny uczyć się współdziałania na rzecz dobra społecznego.


Komisja Europejska przygotowuje dokument adresowany do rządów krajów członkowskich zawierający wskazania dotyczące budowania przez państwo warunków sprzyjających upowszechnianiu się odpowiedzialności społecznej biznesu CSR (corporate social responsibility). Co mogą zrobić politycy?


– Wspomniany dokument jest dopiero tworzony. Jego zawartość nie jest na razie znana. Bez wątpienia najważniejszą kwestią będzie tworzenie przez poszczególne państwa warunków ułatwiających biznesowi podjęcie społecznego zaangażowania. Należy przez to rozumieć aktywność biznesu na rzecz ochrony środowiska naturalnego i rozwiązywania problemów lokalnych społeczności.


Gdy podmioty ekonomiczne są społecznie odpowiedzialne, konieczność państwowego interwencjonizmu maleje – mówi David Logan.


Czy poprawnie rozumiany CSR jest tylko projektem realizowanym wewnątrz firmy, czy też jest częścią większej całości – mam na myśli ustrój ekonomiczny w państwie?


– Oba wymiary oddziałują na siebie i wzajemnie się krzyżują. Czasami aktywność CSR polega na pojedynczym działaniu firmy związanym np. z niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Wiele innych programów CSR tworzy solidną podstawę do rozwoju wzajemnych kontaktów między biznesem a społeczeństwem. Zaangażowanie biznesu wpływa na tworzenie nowego kształtu ustroju ekonomicznego. Zależność jest następująca: gdy biznes stopniowo uczy się brać odpowiedzialność za środowisko naturalne i lokalną społeczność, wówczas rośnie społeczna akceptacja dla gospodarki wolnorynkowej i obecności sektora prywatnych przedsiębiorstw. Prawidłowość tę potwierdza zmniejszanie się wpływu państwa na gospodarkę. Gdy podmioty ekonomiczne są społecznie odpowiedzialne, konieczność państwowego interwencjonizmu maleje, chociaż proces ten wygląda odmiennie w poszczególnych państwach. (…)


Źródło: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze