czwartek, 23 maja, 2024

Brak inwentaryzacji naruszeniem

Wszelkie odstępstwa od zasad inwentaryzacji określonych w ustawie o rachunkowości muszą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – orzekła Główna Komisja Orzekająca.


Sprawa dotyczyła byłego dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich. Komisja I instancji uznała go winnym naruszenia dyscypliny finansów, ponieważ nie przeprowadził inwentaryzacji aktywów i pasywów, czyli nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. W materiale dowodowym znalazł się dowód na to, że pracownik z działu księgowości przekazywał obwinionemu potwierdzenia wartości salda, jednak nie dowodzi to przeprowadzenia inwentaryzacji.


W zakładzie nie przestrzegano również zasad wewnętrznych dotyczących rachunkowości, zgodnie z którymi o przeprowadzeniu inwentaryzacji decyduje jej kierownik na wniosek głównej księgowej. Komisja I instancji wymierzyła obwinionemu karę upomnienia.


Podczas rozprawy przed Główną Komisją Orzekającą okazało się m.in., że główna księgowa, która powinna była zgłosić wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji, nie dopełniła tego obowiązku. Obwiniony, gdy dowiedział (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze