niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Cała władza w rękach prezesa (Res.Spraw.)

Cała władza w rękach prezesa (Res.Spraw.)

Wszyscy sędziowie mają równe prawa i obowiązki wynikające z ustawy o ustroju sądów powszechnych, zajmując jedynie różne stanowiska w strukturze orzeczniczej. Dlatego w sferze samorządu zawodowego muszą być traktowani na tych samych zasadach.


Przyczyną wielu negatywnych zjawisk w sądownictwie jest niewydolna, marnotrawiąca potencjał intelektualny sędziów i stanowiąca swoisty skansen organizacyjny struktura samorządowa. Przy aktualnym modelu samorządu sędziowie są wręcz zniechęcani do myślenia w kategoriach dobra ogólnego, ponieważ o wszystkim decyduje prezes sądu, dysponujący ogromną i niekontrolowaną władzą, prowadzący własną politykę kadrową, nie zawsze zgodną z interesem wymiaru sprawiedliwości. Bywa, że odpowiedzialnością za swoje porażki natury organizacyjnej obarcza sędziów.


Monopol informacyjny administracji sądowej w relacjach z samym ministrem sprawia, że problematyka sądowa oceniana jest przez kolejnych ministrów tylko z punktu widzenia podległych im prezesów, a nie z punktu widzenia sędziów.


To nie sędziowie mają wpływ na obsadę stanowisk sędziowskich w sądach, ale prezesi tych sądów, a poprzez nich władza wykonawcza


Ustawodawca stworzył bodajże 54 samorządy sędziów, ale żaden z nich nie odpowiada ustawowym pojęciom „okręg”, „apelacja” i „reprezentacja”. Nie powołał organu samorządu sędziów na szczeblu centralnym, a przecież tylko takie ciało mogłoby reprezentować całą grupę zawodową sędziów w relacjach z władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz koordynować działania zapobiegające powstawaniu ewentualnych patologii. W konsekwencji nie ma żadnego przepływu informacji między tymi samorządami, wspólnoty zadań i potrzeby współpracy.


Struktura organizacyjna


W skład zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego wchodzą tylko sędziowie sądu apelacyjnego. W skład samorządu sędziów okręgu wchodzą sędziowie sądów okręgowych oraz delegaci z sądów rejonowych w liczbie dwóch trzecich liczby sędziów sądu okręgowego.


W rządowym projekcie zmian do ustawy o ustroju sądów powszechnych z kwietnia 2006 roku przewiduje się dalsze ograniczenie reprezentacji sędziów sądów rejonowych w samorządzie okręgu, do jednej drugiej liczby sędziów sądu okręgowego. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze