niedziela, 7 sierpnia, 2022
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów

Info z Ministerstwa Finansów

Szkolenie w ramach projektu PHARE 2002

To musisz przeczytać, nie możesz spóĽnić się z wysłaniem swojego zgłoszenia!!

Tylko do 6 stycznia 2005r. przyjmowane są zgłoszenia na bezpłatne szkolenia w ramach projektu PHARE 2002 !!

Plan przeprowadzania oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych

Zatwierdzony przez Ministra Finansów Plan przeprowadzania oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na rok 2005.

Audytor wewntrzny po 31 grudnia 2004 r.

Komunikat Ministerstwa Finansów w dotyczący warunków kontynuacji zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego po 31.12.2004 przez osoby, które do tego dnia nie złożyły z pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Spotkanie GIAW z przedst. jedn. samorz. woj. śląskiego

Komunikat z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie spotkania Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego z przedstawicielami jednostek samorządowych województwa śląskiego i szkolenia dla audytorów ze starostw powiatowych województwa.

"Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy" – kurs

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, iż z dniem 15 stycznia 2004 r. zostaje uruchomiony kurs, w formie e-learningu, z zakresu problematyki stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Ľródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Kurs adresowany jest głównie do pracowników, odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z ustawy, instytucji obowiązanych, które dokonały rejestracji zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy. Z kursu mogą również korzystać pracownicy jednostek współpracujących.

Komunikat dot. szkolenia przygotowującego do egzaminu na audytora wewnętrznego

Komunikat z dnia 20 paĽdziernika 2004 r. w sprawie szkolenia przygotowującego do egzaminu na audytora wewnętrznego

Nowy wzór rocznego planu audytu wewn. na rok 2005

Od 14.10.2004 obowiązuje nowy wzór rocznego planu audytu wewnętrznego uwzględniający komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący podpunktów punktu pierwszego tego planu. Jeżeli chcesz zobaczyć nowy plan czytaj dalej ten artykuł.

Jeżeli chcesz pobrać nowy wzór (plik Worda kliknij >>tutaj<<

Wytyczne do rocznego planu audytu wewnętrznego na 2005 r.

Komunikat z dnia 14 paĽdziernika 2004r. w sprawie wytycznych do sporządzania rocznego planu audytu wewnętrznego na 2005 rok

Rewizja Finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Komunikat z dnia 1 paĽdziernika 2004 r. w sprawie ogłoszenia treści wystąpienia Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego na V Dorocznej Konferencji Audytingu "Rewizja Finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej", zorganizowanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Jachrance k/Warszawy, w dniach 28 - 30 września 2004 r

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...