poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Co to jest CGAP?

CGAP (Certified Government Auditing Professional®)

CGAP uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze publicznym w Polsce.

Wymagania kwalifikacyjne CGAP

Kandydaci CGAP muszą wypełnić następujące wymagania kwalifikacyjne: • zdać egzamin CGAP,
 • mieć ukończone studia wyższe z dyplomem, co najmniej licencjata,
 • posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym (istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed wypełnieniem tego wymogu, jednak wydanie certyfikatu jest uwarunkowane przez staż pracy),
 • uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata.

Poufność: Egzamin CGAP jest egzaminem o charakterze poufnym. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy zawartość egzaminu CGAP w związku, z czym nie mogą rozmawiać o odczuciach związanych z egzaminem, za wyjątkiem osób z Działu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu będzie uznane za naruszeniem Kodeksu Etyki i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata lub innej odpowiedniej krytyki.  


Kodeks etyki: kandydaci CGAP zobowiązują się przestrzegać Kodeks Etyki.

Zawartość i forma egzaminu CGAP

Ta część egzaminu CGAP zawiera 125 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny. Czas przeznaczony na napisanie egzaminu to trzy i pół godziny. Egzamin zawiera pytania sformułowane w oparciu o standardy INTOSAI.Domena I Standardy, ład korporacyjny, podstawy ryzyka/ kontroli (10-20 %)
Domena II Praktyki audytu w sektorze publicznym (35-45 %)
Domena III Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym (20-25 %)
Domena IV Środowisko kontroli w sektorze publicznym (20-25 %)
Harmonogram egzaminu CGAP i opłaty

Wszystkie opłaty za egzamin należy uiścić podczas rejestracji. Osoba przystępująca do egzaminu CGAP nie musi być członkiem IIA. Jednakże członkom oferowane są: • preferencyjne ceny na materiały przygotowawcze do egzaminu
 • brak konieczności ponoszenia opłat za rejestrację CPE
 • dostęp online do standardów IIA, kodeksu etyki i informacji
 • dostęp do lokalnego oddziału IIA w celu uzyskania możliwości profesjonalnego rozwoju
Harmonogram egzaminu CGAP

Harmonogram egzaminów* Ostateczne terminy zgłoszenia
16 listopada 2006 30 września 2006
17 maja 2007 31 marca 2007
15 listopada 2007 30 września 2007
Opłaty egzaminacyjne CGAP

Regularna opłata egzaminacyjna–$225 (składa się z $50 niepodlegającej zwrotowi opłaty rejestracyjnej oraz $175 opłaty za egzamin).


Opłata egzaminacyjna w przypadku ponownego zdawania egzaminu–$175


*Podane terminy i ceny mogą ulec zmianie. 1. Podane daty egzaminu i opłaty mogą ulec zmianie.
 2. Wszystkie opłaty muszą zostać wniesione z góry.
 3. W niektórych krajach opłaty mogą być pobierane w innej wysokości.
 4. W przypadku płatności przelewem lub czekiem, prosze załączyć dowód transakcji do przesyłanej dokumentacji.
 5. Nie wystawiamy faktur ani faktur proforma.
 6. Prośby o pokwitowanie odbioru powinny zostać wysłane do działu obsługi klienta IIA (custserv@theiia.org).
 7. Ocena egzaminacyjna nie zostanie ujawniona do momentu uregulowania wszystkich opłat.

Opłaty za zmianę, przesunięcie lub odwołanie udziału w egzaminie:


W przypadku zmiany, przesunięcia lub odwołania terminu egzaminu należy powiadomić IIA w formie pisemnej. Wszelkie zmiany w tym zakresie są bezpłatne, jeżeli są dokonywane przed upływem ostatecznego terminu zgłoszenia. Po ostatecznym terminie zgłoszenia pobierana jest opłata w wysokości $35, a od środy w tygodniu poprzedzającym termin egzaminu koszt wzrasta do $100. Odroczenie, zmiany lub odwołania będą zaakceptowane wyłącznie w przypadku otrzymania pokwitowania odpowiedniej płatności. Prośby takie nie mogą zostać przedłożone bez dokonania płatności.


Pozostała kwota będzie przechowywana na koncie kandydata do czasu uzyskania dalszych instrukcji.


W przypadku przedstawienia prośby o zwrot opłaty pobierana jest prowizja w wysokości $25.


Treść tego artykułu pochodzi ze strony www.cgap.pl , której właścicielem jest Polska Akademia Rachunkowości (www.par.edu.pl) prowadząca szkolenia przygotowujące do egzaminu CGAP

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

 1. Podając takie info wypadałoby ograniczyć sie do aktualnych terminów egzaminu, a przy okazji poinformować zainteresowanych CGAP”em o planach IIA odnośnie wprowadzenia CBT od lutego 2008 – odsyłam do strony http://www.theiia.org

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze