niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Co trzeba wiedzieć o sprawozdaniu finansowym

Co trzeba wiedzieć o sprawozdaniu finansowym

W artykule omówiono następujące kwestie: • Jak ująć w bilansie odroczony podatek dochodowy
 • Jak podatkowo rozliczyć kontrakty długoterminowe
 • Co powinna zawierać informacja dodatkowa
 • Co to jest wartość godziwa
 • Kto zatwierdza sprawozdanie w spółce cywilnej
 • Na czym polega zasada ciągłości
 • Czego nie zalicza się do kosztów wytworzenia produktu
 • Czy trzeba wykazać, czy działalność będzie kontynuowana
 • Jak ustalić koszt wytworzenia produktu
 • Co obejmują koszty niezakończonej usługi
 • Gdzie odnieść różnice kursowe Kiedy tworzy się rezerwy
 • Co powinien zawierać bilans
 • Kiedy można sporządzić uproszczone sprawozdania finansowe
 • Jak sporządzić rachunek zysków i strat
 • Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych
 • Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Jak sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki
 • Jak ująć zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym
 • Jak usunąć błąd podstawowy
 • Jak zaksięgować świadczenia pracownicze
 • Co oznacza trwała utrata wartości
 • Kto ma obowiązek badania sprawozdania finansowego
 • Co obejmują koszty niezakończonej usługi
 • Czy trzeba weryfikować poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi
 • Czy po sporządzeniu
 • Czy likwidator ma uprawnienia kierownika jednostki
 • Jak ustalić cenę nabycia
 • Czy sprawozdanie może

Dalsza część artykułów na stronie >>www.gazetaprawna.pl<<

Poprzedni artykułPirat w urzędzie…
Następny artykułWiarygodna rachunkowość
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze