niedziela, 21 lipca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Czas na audyt wewnętrzny (...)

Czas na audyt wewnętrzny (…)

Czas na audyt wewnętrzny – czy komórki kontroli wewnętrznej są jeszcze potrzebne


Magdalena Stępień


Autorka jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych  oraz audytorem wewnętrznym w Państwowej Agencji Atomistyki


 


Wielu kierowników sektora jednostek finansów publicznych zastanawia się, czy audyt wewnętrzny jest potrzebny. Niniejsze opracowanie – bazując na obowiązujących regulacjach prawnych – pozwoli odpowiedzieć na to pytanie.


Takie lub podobne pytanie stawiają przed sobą kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, w których funkcjonuje instytucjonalna kontrola wewnętrzna. Kontrolę wewnętrzną można podzielić na funkcjonalną oraz instytucjonalną. Podejście funkcjonalne do kontroli jest podejściem nowszym. Mechanizmy kontroli funkcjonalnej są wbudowane w realizowane w jednostce procesy, np. kontrola „na drugą rękę”, inwentaryzacja. Tworzenie natomiast komórek lub wydzielonych stanowisk do spraw kontroli wewnętrznej jest przykładem kontroli instytucjonalnej.


Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego


Wymóg ustawy o finansach publicznych precyzyjnie wskazuje jednostki zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego, natomiast nierozwiązana wydaje się być sprawa pozycji i roli komórek kontroli wewnętrznej w tych jednostkach. Na pierwszy plan wysuwa się sprawa uchwalenia aktu prawnego w randze ustawy, który w sposób precyzyjny określiłby cele w działaniu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej. Wydaje się, że wprowadzenie w życie aktu prawnego wyższego rzędu w znakomitej większości uregulowałoby i doprecyzowało zależności oraz różnice między kontrolą wewnętrzną i audytem wewnętrznym. Wówczas tworzenie struktur organizacyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych nie miałoby podejścia fakultatywnego. Dla jednostek z sektora publicznego oznaczałoby to poprawę wydajności i jakości zarządzania oraz gospodarowania środkami publicznymi. Poza tym uregulowania legislacyjne zakończyłyby spekulacje na temat potrzeby funkcjonowania w jednostkach jednej tylko formy działań oceniających jakość systemów, tj. audytu wewnętrznego. W wielu jednostkach sektora finansów publicznych kontrola wewnętrzna jest odpowiednio umocowana w aktach wewnętrznych, a działanie samego systemu nie budzi zastrzeżeń. Można jednakże spotkać radykalne i odważne rozwiązania, gdzie kontrola wewnętrzna w jednostce zostaje np. zlikwidowana, połączona z działaniami audytu wewnętrznego lub zepchnięta na plan dalszy. Chcąc wyjaśnić i odpowiedzieć na zadane pytanie należy zdefiniować kontrolę wewnętrzną i audyt wewnętrzny oraz pokazać wzajemne zależności i mechanizmy działania.


Czym jest kontrola wewnętrzna


Odpowiednie zorganizowanie oraz potrzeba kontroli wewnętrznej samej w sobie była od zawsze w świadomości najwyższego kierownictwa. Definicja INTOSAI mówi, iż kontrola (…)


Dalsza część na stronie internetowej czasopisma >>RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I AUDYT<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze