sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Czy amortyzacja podatkowa różni się od bilansowej

Czy amortyzacja podatkowa różni się od bilansowej

Czy istnieją różnice w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i prawie podatkowym? A jeżeli tak, to jak to się przedstawia w księgach rachunkowych na koniec roku bilansowego? Jakie są konsekwencje tych różnic? Czy definicja wartości niematerialnych i prawnych zawarta w przepisach podatkowych różni się od stosowanej w rachunkowości?


TAK Przepisy podatkowe wymieniają szczegółową listę wartości niematerialnych i prawnych. Ustawa o rachunkowości zawiera jedynie ich przykładowe wyliczenie oraz warunki, które muszą spełniać te składniki aktywów.


Istnieje różnica w pojmowaniu wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym i prawie bilansowym. Przykładowo ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16c pkt 1 stanowi, że amortyzacji nie podlegają między innymi grunty, natomiast ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość amortyzacji gruntów.


Jeśli chodzi o ujęcie podatkowe, to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji wartości niematerialnych i prawnych. W zamian za to w art. 16b ust. 1 i 2 ustawodawca wymienia, co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych (zamknięty katalog). Regulacja taka obowiązuje od 1999 roku – do tego czasu kwestia ta była uregulowana w rozporządzeniu, gdzie katalog miał charakter otwarty, ponieważ rozporządzenie zawierało jedynie wyliczenie przykładowe.


Pamiętać należy, że wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł, stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania – nie dokonuje się wówczas odpisów amortyzacyjnych.


Natomiast zupełnie inaczej w chwili obecnej przedstawia się kwestia wartości niematerialnych i prawnych na gruncie ustawy o rachunkowości (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze