poniedziałek, 4 marca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Czy odsetki można zaliczyć do kosztów w chwili otrzymania kredytu

Czy odsetki można zaliczyć do kosztów w chwili otrzymania kredytu

W bieżącym roku uzyskaliśmy kredyt na bieżącą działalność w kwocie 100 000 zł. Jednak na nasz rachunek bankowy wpłynęła kwota o 12 000 zł mniejsza, gdyż bank potrącił z góry odsetki. Czy możemy zaliczyć kwotę odsetek do kosztów finansowych w momencie otrzymania kredytu?


Nie


Kwota odsetek od kredytu otrzymanego na bieżącą działalność jednostki powinna zostać zaliczona do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Kwotę odsetek zalicza się do kosztów finansowych stopniowo, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto kredyt.


Robert Kaczorowski Rödl & Partner, Warszawa


Zasady księgowania odsetek uzależnione są od sposobu pobierania odsetek oraz od przeznaczenia samego kredytu. Bank może pobierać odsetki w miarę wykorzystania kredytu lub jednorazowo, z góry.


Jeżeli odsetki są naliczane stopniowo, w miarę spłat rat kredytu, to odsetki zalicza się bezpośrednio do kosztów finansowych. Dodajmy, iż zasada memoriału zobowiązuje jednostki do ujęcia w wyniku finansowym wszystkich operacji dotyczących danego roku obrotowego, dlatego odsetki będą kosztem niezależnie od tego, czy zostały rzeczywiście zapłacone czy nie. Kosztem podatkowym będą jednak dopiero w momencie ich zapłaty.


Banki często potrącają odsetki za cały okres trwania umowy kredytowej jednorazowo już w momencie udzielenia kredytu. Z pytania czytelnika wynika, że mamy do czynienia właśnie z takim kredytem. W takim wypadku odsetek nie zalicza się do kosztu jednego okresu, ale zalicza się do rozliczeń międzyokresowych kosztów. W myśl bowiem art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania za nie, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.


Powyższe zasady ewidencji odsetek dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego na bieżącą działalność gospodarczą. Najczęściej jednak jednostki gospodarcze zaciągają kredyty na zakup, budowę lub ulepszenie środków trwałych. W takim wypadku powinniśmy mieć na uwadze art. 28 ust. 8, w myśl którego cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również koszty finansowe obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze