niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Czy osoba zagraniczna musi prowadzić księgi rachunkowe

Czy osoba zagraniczna musi prowadzić księgi rachunkowe

Czy zagraniczne osoby prawne uzyskujące przychody z najmu budynku biurowego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe?


Mikołaj Trzeciak konsultant w dziale audytu i doradztwa gospodarczego TPA Horwath Horodko Audit


Zagraniczna osoba prawna (spółka) posiadająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), która jest właścicielem budynku biurowego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność polegającą na uzyskiwaniu przychodów z najmu tego budynku, powinna prowadzić księgi.


Ustawa o rachunkowości reguluje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Z zawartej tam definicji wynika, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa wyłącznie na jednostkach, które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski oraz prowadzą działalność gospodarczą. Ustawa nie definiuje jednak pojęć „siedziba” „działalność” oraz „miejsce sprawowania zarządu”. W celu interpretacji tych pojęć można oprzeć się o definicje zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tej ustawy „działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Natomiast przedsiębiorca jest to „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”. W świetle powyższych definicji spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni biurowej. Działalność gospodarcza w myśl art. 14 ust. 1 wspomnianej ustawy (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze