sobota, 4 lutego, 2023
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Czy przygotować sprawozdanie tylko zgodne z MSSF

Czy przygotować sprawozdanie tylko zgodne z MSSF

Jesteśmy spółką akcyjną. W 2003 roku naszym jedynym akcjonariuszem została spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Akcjonariusz poinformował nas niedawno, że będzie chciał, aby nasze sprawozdanie finansowe było przygotowywane wyłącznie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Czy rzeczywiście możemy zrezygnować z przygotowania sprawozdania finansowego zgodnego z polskimi zasadami rachunkowości i przygotowywać tylko sprawozdanie zgodne z MSSF? Czy w takim przypadku nie obowiązują nas żadne przepisy ustawy o rachunkowości?


Anna Sirocka, partner w Dziale Audytu Ernst & Young


Nie


Zgromadzenie akcjonariuszy powinno podjąć decyzję w sprawie sporządzania dla celów statutowych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/ MSR. Podjęcie takiej decyzji nie oznacza jednak, że nie będą obowiązywać już żadne zapisy ustawy o rachunkowości.


Ustawa o rachunkowości przewiduje, że sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) mogą być sporządzane zgodnie z MSR. To, czy mogą państwo skorzystać z powyższych regulacji art. 45 ust. 1b, wymaga ustalenia, czy:


państwa akcjonariusz (lub jego jednostka dominująca) sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla celów statutowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze