sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Czy w danych porównawczych uwzględniać korektę błędu

Czy w danych porównawczych uwzględniać korektę błędu

Czy dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym powinny uwzględniać wpływ korekty błędu podstawowego?


NIE Dane porównawcze sprawozdania finansowego, czyli dane liczbowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane w bilansie, rachunku zysków i strat, nie powinny być korygowane o kwoty błędu podstawowego. Artykuł 54 ustawy o rachunkowości stanowi, że jeżeli w danym roku obrotowym jednostka ujawni błąd podstawowy dotyczący lat poprzednich, kwotę niniejszego błędu odnosi się na pasywa bilansu – na kapitał własny w pozycji zysk (strata) lat ubiegłych.


Błąd podstawowy powinien korygować bilans otwarcia wyniku finansowego lat ubiegłych. Zabieg ten implikuje wykazanie kwoty błędu podstawowego w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym w pozycji kapitał własny na początek okresu (BO) – korekty błędów podstawowych. Ustawa nie reguluje natomiast sposobu przedstawienia danych porównawczych. Na gruncie polskich przepisów, wymagane jest, aby wykazywane w sprawozdaniu finansowym dane porównawcze były uzgodnione ze sprawozdaniami finansowymi prezentowanymi w poprzednich okresach. Z tego względu konieczne jest ujawnienie faktu wystąpienia błędu podstawowego w ustępie 5 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego. Należy przy tym: ujawnić rodzaj błędu podstawowego, odpowiednio go opisać oraz wskazać kwotę korekty w odniesieniu do określonej pozycji sprawozdania finansowego oraz przedstawić informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze