czwartek, 22 lutego, 2024

DYREKTOR BIURA AUDYTU

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie: • Opracowywanie rocznych planów audytowych we współpracy z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej.
 • Zarządzanie zespołem audytorów wewnętrznych w celu realizacji planów audytowych.
 • Prowadzenie audytów i kontroli we wszystkich obszarach funkcjonowania Grupy Kapitałowej PLL LOT S.A
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i radami nadzorczymi spółek Grupy Kapitałowej.
 • Raportowanie Zarządowi i równolegle Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej PLL LOT wynikach audytów, kontroli i cyklicznych przeglądów z realizacji rekomendacji audytu wewnętrznego wraz z wnioskami.
 • Identyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka realizacji celów strategicznych organizacji oraz rekomendowanie działań zapobiegawczych i naprawczych. Analiza procedur identyfikacji i zarządzania ryzykami w PLL LOT S.A. oraz Grupie Kapitałowej.
 • Przedkładanie Zarządowi i równolegle Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej PLL LOT niezależnej i obiektywnej oceny w zakresie gospodarności, legalności, celowości, a także przejrzystości i jawności funkcjonowania jednostek organizacyjnych, poprawności procedur i procesów oraz adekwatności i skuteczności systemów kontroli.
 • Informowanie i współpraca z kierującymi poszczególnymi obszarami w celu utrzymania niezbędnego poziomu wiedzy na temat występujących ryzyk biznesowych, ich identyfikacji i przeciwdziałaniu. XXXXXX Nadzór nad procesem tworzenia i realizacji budżetu biura.

Wymagania stawiane kandydatom: • Wykształcenie wyższe
 • Kwalifikacje audytora wewnętrznego
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze audytu wewnętrznego
 • Bardzo dobra znajomość zasad i procedur audytu wewnętrznego w firmie
 • Znajomość branży lotniczej będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Silne dążenie do rezultatów oraz konsekwencja w działaniu
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Myślenie strategiczne – zdolność prognozowania i antycypowania potrzeb organizacji
 • Wysokie zdolności interpersonalne
 • Wysokie zdolności managerskie
 • Umiejętność budowania i motywowania zespołów
 • Bardzo dobra organizacja pracy swojej i innych
 • Umiejętność ustalania priorytetów
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność współpracy w otoczeniu międzynarodowym

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku  >>APLIKUJ do dnia 06.09.2011 r. Z tematem wiadomości AUDYT/08/11

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze