niedziela, 21 kwietnia, 2024

Dyrektor Generalny OLAF ocenia

„Polska stworzyła modelowy system ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. System ten, oparty na koordynacji działań wielu służb i resortów prezentujemy na spotkaniach w innych nowych państwach członkowskich jako wzorzec do naśladowania. Polska jest liderem w tej dziedzinie i partnerem, którego działalność bardzo wysoko oceniamy” – powiedział Dyrektor Generalny OLAF – Europejskiego Biura ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Franz – Hermann Bruener podczas jednodniowej wizyty w Warszawie.


Z okazji tej wizyty w dniu 28 lipca w Ministerstwie Finansów odbyło się posiedzenie Zespołu GAFU, czyli Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Tematem spotkania, w którym wziął udział również szef wywiadu strategicznego OLAF dr Wolfgang Hetzer, była między innymi międzynarodowa współpraca w walce z nielegalnym rynkiem wyrobów tytoniowych. Ponadto omawiane były problemy przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych, a także zwalczania przestępczości w handlu paliwami. Obradom przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Stanisław Stec – który jako Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Uczestnikami posiedzenia byli przedstawiciele wszystkich resortów oraz instytucji wchodzących w skład Zespołu GAFU. Szef OLAF podkreślił, że od jego wizyty, która miała miejsce prawie półtora roku temu, w Polsce stanowiącej ważne ogniwo całościowego, ogólnoeuropejskiego systemu ochrony interesów Unii, powstał spójny i szczelny system tej ochrony. Jego podstawowym walorem jest to, że stanowi on kompletne połączenie działań prewencyjnych, represyjnych oraz związanych z wykrywalnością przestępstw. Utworzenie polskiego systemu wynikło bezpośrednio z artykułu 280 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia efektywnego poziomu zabezpieczenia interesów finansowych UE, takiego samego, jaki przyjmują dla zabezpieczenia własnych interesów. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>MINISTERSTWA FINANSÓW<< 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze