poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Informacje z NIK ETO o realizacji budżetu UE – Polska na tle innych państw

ETO o realizacji budżetu UE – Polska na tle innych państw

Augustyn Kubik, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przedstawił w Najwyższej Izbie Kontroli sprawozdanie roczne ETO dotyczące wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2014. [quote_right]Wyniki audytu dają podstawy do stwierdzenia, że Polska na tle innych państw stosunkowo dobrze radzi sobie z regułami wydawania unijnych pieniędzy.[/quote_right]

Europejski Trybunał Obrachunkowy nie miał zastrzeżeń do wiarygodności sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości dochodów Unii Europejskiej. Jednak w płatnościach z budżetu Unii w roku 2014 poziom błędu oszacowany został przez ETO na 4,4 procent, co skutkowało wydaniem oceny negatywnej (próg istotności ustalony jest przez ETO na poziomie 2 procent).

Za połowę szacowanego poziomu błędu w krajach UE (2,2 punktu procentowego) odpowiadają nieprawidłowości stwierdzone przy wykorzystywaniu funduszy w ramach polityki spójności. Około jedną trzecią ogólnego szacowanego poziomu błędu stanowią potknięcia w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej (1,5 punktu procentowego). [quote_center]Dwa najpoważniejsze rodzaje błędów to refundacja niekwalifikowalnych kosztów i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych [/quote_center](łącznie 3 punkty procentowe).

 

 

Chociaż metodyka ETO nie służy generowaniu miarodajnych informacji o poziomie i częstotliwości błędu na szczeblu poszczególnych państw członkowskich, to dane z ostatnich lat dają pewne podstawy do stwierdzenia, że Polska wypada stosunkowo korzystnie na tle innych państw, szczególnie jeżeli chodzi o częstość stwierdzanych błędów kwantyfikowalnych.

 

 

Polska była, jest i pozostanie w ciągu najbliższych lat największym beneficjentem środków UE. Możemy się też pochwalić wysoką absorbcją funduszy na poziomie 85 procent (średnia unijna to 77 procent). Konsekwencją tego jest liczba kontrolowanych transakcji w obszarze spójności i rolnictwa. To właśnie [quote_center]Polska jest jednym z najczęściej odwiedzanym przez ETO państw członkowskich.[/quote_center] W obszarze spójności drugim najczęściej kontrolowanym po nas krajem była Grecja, gdzie kontroli było aż o 40 procent mniej – to miara wielkości wydatków UE w Polsce.

Tym bardziej cieszy, że nasz kraj wypada stosunkowo korzystnie pod względem prawidłowości wykorzystywania środków europejskich. W porównaniu do średniej UE częstość błędów była podobna, ale mniej wystąpiło błędów kwantyfikowalnych (15 procent w Polsce przy średniej europejskiej na poziomie 26 procent).

Także w nowej perspektywie budżetowej (2014-2020) do Polski popłyną duże kwoty unijnych pieniędzy. Wraz z nimi należy się spodziewać wzmożonych audytów ETO. Trybunał wyraża nadzieję, że nasz kraj utrzyma systemy kontroli na wysokim poziomie i skorzysta z dotychczasowych doświadczeń. W ostatnich latach takie podejście pozwalało audytorom ETO na stwierdzanie w Polsce stosunkowo niskiego odsetka błędów przy tak wysokiej liczbie skontrolowanych transakcji.

Źródło: >> Najwyższa Izba Kontroli <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze