sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: wniosek dyrektora szkoły do ZFŚS

Home Forum Sektory Samorządy wniosek dyrektora szkoły do ZFŚS Odpowiedz na: wniosek dyrektora szkoły do ZFŚS

#10007
ewakj
Uczestnik

Zgodnie z art. 10 ustawy o ZFŚS pracodawca jedynie administruje środkami zgromadzonymi na rachunku funduszu. Przyznanie świadczenia z pominięciem analizy sytuacji socjalnej i rodzinnej (nie ma przecież komisji) oznacza, że pracodawca wypłaca pracownikowi, a w tym przypadku sobie świadczenie związane ze stosunkiem pracy, a nie świadczenie na cele socjalne, a więc trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005r potwierdza, iż wydatkowanie środków fuduszu bez uwzględnienia kryterium socjalnego jest sprzeczne z ustawą. Zupełnie niezrozumiałe dla mnie jest to jak członkowie komisji mogą prawnie skutecznie pod względem merytorycznym ocenić wypłatę swiadczeń dla Dyrektora. Poza tym jeśli chodzi nnp o umowy pożyczki to jest to umowa cywilno prawna, której stroną jest jednostka – szkoła. Burmistrz dał upoważnienie dla dyrektora do reprezentowania szkoły, a ten może jedynie upoważnić pracownika do wspólnego z nim występowania jako strona. Nie ma prawa do upoważnienia żadnego pracownika do samodzielnego reprezentowania intresów jednostki.