piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: Oświadczenia komisji przetargowej

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Oświadczenia komisji przetargowej Odpowiedz na: Oświadczenia komisji przetargowej

#10061
mirka
Uczestnik

Zgodnie z art.17, ust.4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
„Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych”. Oświadczenia te powinny zostać złożone w dniu otwarcia ofert, kiedy to można zapoznać się z wykonawcami, którzy biorą udział w postępowaniu, a przed przystąpieniem do dalszych czynności. Złożenie oświadczeń po podpisaniu umowy, jest moim zdaniem uchybieniem.