środa, 14 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: regulamin organizacyjny

Home Forum Sektory Samorządy regulamin organizacyjny Odpowiedz na: regulamin organizacyjny

#10081
eta
Uczestnik

[QUOTE BY= Nickkita] Jeżeli statut jednostki nie przewiduje, iż regulamin organizacyjny ma być zatwierdzony przez prezydenta to jednostka może sama go wprowadzić a jeżeli statut przewiduje, że regulamin organizacyjny tworzy organ prowadzący to regulamin określa prezydent zarządzeniem ale już np. zmiany do regulaminu mogą być dokonywane przez samą jednostkę (oczywiście po zaopiniowaniu przez Prezydenta i oczywiście zapis taki winien znaleźć się w akcie wykonawczym)[/QUOTE]

Wg mnie, jeżeli regulamin określa prezydent zarządzeniem, to zmiany powinny nastąpić w tym samym trybie – czyli poprzez zarządzenie prezydenta.
Oczywiście jednostka może przygotować projekt zmian i wnioskować o ich wprowadzenie. Jeżeli prezydent zaakceptuje zmiany, to powinien wydać zarządzenie. Następnie kierownik jednostki powinien wydać wewnętrzne zarządzenie.