sobota, 1 października, 2022

Odpowiedz na: jak to zaksięgować?

Home Forum Sektory Samorządy jak to zaksięgować? Odpowiedz na: jak to zaksięgować?

#10163
mareksp
Uczestnik

Faktycznie wielkiego wpływu to na nic nie ma. Nie zmieni się wynik finansowy ani dane do sprawozdań Rb. Z drugiej strony jest to niezgodne z zasadmi funkcjonowania kont obowiązującymi jednostki budżetowe i może utrudniać czytelność zapisów księgowych. Plan kont okreslony rozporzadzeniem jest podstawą opracowania zakładowego i nie powinien być z nim sprzeczny. Z zasad funkcjonowania konta 750 wynika, że służy ono do grupowania operacji dotyczących przychodów z tytułu dochodów budżetowych.
Najlepiej chyba przekonać gł. księgowego do potrzeby zmiany planu kont w trakcie audytu i nie umieszczać w sprawozdaniu zaleceń z tego tytułu.