poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Odpowiedz na: delegacja w sobotę!

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna delegacja w sobotę! Odpowiedz na: delegacja w sobotę!

#10199
stadyr
Uczestnik

wyrok, który przywołujesz dotyczy czasu pracy ustalonego w trybie art. 131.2 kp – czyli dla osob zarządzających w imieniu pracodawcy czas pracy może przekroczyć 48 godz/tydz.

wydaje mi się że w odniesieniu do pozostałych pracowników mają zastosowanie przepisy art. 151 z dwójka i art. 151 z trójka

poza tym art. 128.1 stanowi, iz „Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”