czwartek, 25 lutego, 2021

Odpowiedz na: dostęp do akt osobowych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna dostęp do akt osobowych Odpowiedz na: dostęp do akt osobowych

#10240
ceem
Uczestnik

art. 55 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych wskazuje na to, że „Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1, zapewnia audytorowi wewnętrznemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzania audytu wewnętrznego, przedstawia żądane dokumenty oraz ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników tej komórki”.
Myślę, że to wystarczy.
Można powołać się jeszcze na poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych w które to audytor powinien być wyposażony.