czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: PILNE-ochrona danych osobowych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna PILNE-ochrona danych osobowych Odpowiedz na: PILNE-ochrona danych osobowych

#10339
mareksp
Uczestnik

Nie ma żadnych urzędowych druków upoważnienia do przetwarzania danych. Wg komentarzy w LEX ustawodawca nie określa formy ani treści takiego upoważnienia. Ze względów dowodowych powinno być ono wystawione na piśmie. Wystawienie upoważnień (jak też prowadzenie ewidencji osób upoważnionych) jest obowiązkiem administratora danych osobowych a nie audytora. Audytor, tak jak każdy inny pracownik nie ma obowiązku „upominania się” o wystawienie upoważnienia. Jego posiadanie czy brak nie ma żadnego wpływu na wiarygodność wyników audytu. Jeśli audytowany uważa, ze nie miałaś prawa do dostępu do danych osobowych, to nie powinien był Ci ich udostepniać. Ponadto jest wątpliwość czy twój pacodawca może Ci wystawić upoważnienie do przetwarzania danych w jednostce podległej i czy to jest potrzebne. Mądrzy profesorowie w komentarzach do ustawy o ochronie danych twierdzą, że: „Dyskusyjne jest czy ewidencją osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych powinni być objęci Ci, którzy tylko pośrednio mają do czynienia z przetwarzaniem danych, np. z racji wykonywania funkcji kontrolnych w zakładzie”.
Podsumowując powyższe, tak jak wspomniał ceem, wystarczające jest upoważnienie do audytu wewnętrznego wraz z dowodem tożsamości. Prawo dostępu do danych wynika zaś z uprawnienia ustawowego, o ile taka potrzeba wynika w związku z prowadzonym zadaniem audytowym.