środa, 14 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Jeszcze o sprawozdaniu za 2006 r.

Home Forum Sektory Samorządy Jeszcze o sprawozdaniu za 2006 r. Odpowiedz na: Jeszcze o sprawozdaniu za 2006 r.

#10350
xxl
Uczestnik

Art. 53, ust. 5 mówi, że AW przedstawia kierownikowi jednostkii MF do końca marca każdego roku Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, a jednocześnie art. 62, ust.5 mówi, że w przypadku jednostek podsektora samorządowego kompetancje MF wykonują odpowienio wójt, burmistrz, prezydent itd. Rozumiem więc, że w przypadku podsektora samorządowego przekazujemy sprawozdanie tylko odpowiednio wójtowi, prezydentowi itd.