wtorek, 22 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Audyt projektów finanasowanych w ramach ZPORR

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Audyt projektów finanasowanych w ramach ZPORR Odpowiedz na: Audyt projektów finanasowanych w ramach ZPORR

#10377
adejk
Uczestnik

proponuję przebadać zamówienia publiczne – zwróć uwagę na to, czy info o dofinansowaniu jest w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, w umowie z wykonawcą. sprawdź, czy inżynier kontraktu wywiązuje się z zapisów umowy. Ponadto zweryfikuj, czy w Twojej jednostce wyodrębniono konta do ewidencjowania operacji gosp. dot. projektu bądź czy zapewniono odpowiednią kodyfikację. Ważna jest kwestia informacji i promocji projektu (przeanalizuj
umowę oraz wniosek o dofinansowanie).
Inwestycje wiązą się z koniecznością zamieszczenia tablicy inf. projektu (wytyczne są szczegółowo opisane na strnach programów). Przeanalizuj obowiązek beneficjenta dot. sprawozdawczości (zwł. w zakresie info o postępie rzeczowo – finansowym projektu). Oczywiście analizy wymaga wnioskowanie o płatność – ujęcie wyłącznie kosztów kwalifikowalnych (czyli nięzbędnych dla realizacji projektu, potwierdzonych fakturą bądź dokumentem o równoważnej wartości dowodowej). Kopie załączników do wniosku powinny być potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Zweryfikuj, czy beneficjent wywiązał się z obowiązków przekazywania Insytucji Pośredniczącej (np. w przypadku ZPORR)/ Instytucji POśredniczącej w Zarządzaniu (SPOT) różnych dokumentów związanych z procedurami przetargowymi.
Piszę tak ogólnie, bo wszystko zależy od programu 😎