czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: NIP

Home Forum Sektory Samorządy NIP Odpowiedz na: NIP

#10671
tomekn
Uczestnik

W świetle art. 81 ustawy Kodeks karny skarbowy posługiwanie się cudzym (nieprawdziwym) NIP jest wykroczeniem skarbowym.
Art. 81 [paragraf 1] Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi: 1) nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objetych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, 2) dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz, 3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.