środa, 21 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: NIP

Home Forum Sektory Samorządy NIP Odpowiedz na: NIP

#10714
tomekn
Uczestnik

W przypadku podania błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze właściwe przepisy nie dopuszczają możliwości wystawienia faktury i noty korygującej.
Przepis [paragraf 9] rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określa jakie dane co najmniej powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT.
Umieszczenie dodatkowych adnotacji na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z powołanym wyżej paragrafem 9 rozporządzenia nie narusza przepisów o podatku VAT.
Dodatkowe adnotacje powinny być umieszczone w miejscu wolnym, wydzielonym na fakturze VAT, tak aby nie powodowały one nieczytelności czy zniekształceń danych podstawowych, zawartych w fakturze VAT.
Pomijam uregulowania w zakresie kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.