piątek, 25 czerwca, 2021

Odpowiedz na: kasa

Home Forum Sektory Samorządy kasa Odpowiedz na: kasa

#10740
tomekn
Uczestnik

W instrukcji kasowej można oprzeć się także na przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 ze zm.).
Pozostałe przepisy, które w niewielkim stopniu obejmują funkcjonowanie i organizacje kasy, np. kontrola finansowa – ustawa o finansach publicznych, system i organizacja rachunkowości w tym inwentaryzacja kasy – art. 4, 10 i 26 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność materialna – kodeks pracy. Innych przepisów nie znam.
Kierownik jednostki dysponuje dużą swobodą w określeniu np. terminu przekazania nadwyżki na rachunek bankowy, wysokość pogotowia kasowego, okres sporządzania raportów kasowych, zasady zastępstw kasjera, sposób i terminy przeprowadzania kontroli kasy itp.
Czy wpłaty odpowiednio w kwocie 14,64 zł i 200 zł spowodowały przekroczenie pogotowia kasowego (czy z raportów kasowych wynika, że przekroczono 2000 zł)?