piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: VAT naliczony i należny

Home Forum Sektory Samorządy VAT naliczony i należny Odpowiedz na: VAT naliczony i należny

#10746
tomekn
Uczestnik

Moim zdaniem opisany przez Ciebie problem należy odnieść się do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Na początek sprostuję „szkoła nie musiała się rejestrować jako czynny płatnik VAT” – w art. 18 ustawy VAT postanowiono, że organy egzekucyjne, określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kpc, są płatnikami podatku VAT (pojęcia płatnik i podatnik nie są tożsame).
Jeżeli chodzi o wystawianie faktur – art. 106 ust. 1 ustawy VAT wskazano, że podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę (pozostałe podmioty nie mogą wystawiać faktur; jeżeli będzie wystawiona faktura wówczas stosuje się art. 108 ustawy VAT).
Natomiast gdy szkoła wykonuje czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy VAT (np. usługa wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym i prawnym o charakterze niemieszkalnym) staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.
Jeśli przychody szkoły w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 10000 euro, to czasu przekroczenia tej kwoty szkoła może skorzystać ze zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT.
Następna kwestia, jeżeli podatnik wykazuje w np. deklaracji VAT-7 nadpłatę nie odprowadza VAT do urzedu skarbowego, gdyż nie wystąpił obowiązek podatkowy (może wystąpić z wnioskiem do US o zwrot nadpłaty lub zaliczyć nadpłatę na następny okres rozliczeniowy).
Odpowiadając na pytanie „czy zasadne jest ewidencjonowanie VAT-u należnego z dwóch tytułów działalności” – podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na zasadach ustawy VAT.