czwartek, 21 stycznia, 2021

Odpowiedz na: VAT naliczony i należny

Home Forum Sektory Samorządy VAT naliczony i należny Odpowiedz na: VAT naliczony i należny

#10749
pszczosek
Uczestnik

Witam
Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika tego podatku organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy (…) z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tak więc (moim zdaniem) warsztaty i szkoła mogą posiadać jeden nip (o ile warsztaty nie są np. gospodarstwem pomocniczym) – w przypadku gospodarstwa pomocniczego powinny być dwa nipy.
Drugą kwestią jest wystawianie faktur VAT za wynajem lokali – szkoła (która jest chyba powiatową jednostką budżetową) nie może na rachunek dochodów własnych odprowadzać dochodów z tego tytułu – art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 3-4 ufp – dochody z mienia powiatu są dochodami powiatu a nie dochodami własnymi szkoły. Tak więc szkoła nie powinna wystawiać FV na wynajem, a jeżeli je wystawia to jako sprzedawca powinien widnieć Powiat (czy jako starostwo czy inna jednostka powołana do pobierania dochodów z tytułu wynajmu, np Powiatowy Zarząd Oświaty).
Natomiast jeżeli warsztaty szkolne sprzedają swoje wyroby to są jak najbardziej obowiązane do wystawiania FV (o ile są zarejestrwoane jako podatnik VAT czynny). W przypadku posiadania takiego statusu isnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (od sprzedaży) o kwotę podatku naliczonego (przy zakupach) – o ile te zakupy związane są ze sprzedażą opodatkowaną. Natomaist w przypadku, gdy nie ma rejestracji jako podatnik VAT czynny to nie ma też prawa do obniżenia.
Nie jest natomiast tak, jak wskazał malutki1, że szkoła nie musiała się rejestrwoać jako czynny podatnik VAT z uwagi na zwolnienie przedmiotowe – możliwość wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT dotyczy jedynie podatników „czynnych” – podatnicy zwolnieni nie mają możliwości wystawiania faktur VAT (§ 8 ust. 1 rozp. MF z 25.05.2005 w sprawie (…) zasad wystawiania faktur (Dz. U. Nr 95, poz. 798).