piątek, 25 czerwca, 2021

Odpowiedz na: księgowanie

Home Forum Sektory Samorządy księgowanie Odpowiedz na: księgowanie

#10795
groszek
Uczestnik

Księgowanie tej faktury zależy od tego, co jednostka ustaliła sobie w swoich wewnętrznych procedurach. Jeżeli jednostka przyjęła, że wszystkie faktury dotyczące np. miesiąca listopada są księgowane do dnia 7 grudnia (uznając tutaj za istotny dzień wpływu faktury do jednostki) w księgach rachunkowych są księgowane jako listopadowe. Natomiast po tej dacie jako grudniowe. Jednostka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, dlatego powinna mieć czas na zamkniecie ksiąg w danym miesiącu i sporządzenie tego sprawozdania za dany okres sprawozdawczy. Sprawozdanie powinno odzwierciedlać rzeczywiste zobowiązania oraz wydatki za dany okres sprawozdawczy.
Tak, więc na początku powinno sprawdzić się, co zapisano w procedurach wewnętrznych danej jednostki, a potem zastanawiać się jak to powinno być zaksięgowane przy uwzględnieniu zasad rachunkowości.