czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: KLUBY sportowe

Home Forum Sektory Samorządy KLUBY sportowe Odpowiedz na: KLUBY sportowe

#10832
szymonek123
Uczestnik

SYTUACJA Zubeispiell:

a w dniu podpisania umowy KLUB Sportowy 16.01.2006 r. nie posiadał rachunku bankowego a w umowie podał nr rachunku organizacji która równiez działa w danej miejscowości ( obie w budynky szkoły )
Kontrolujący otrzymał do wglądu pismo Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w X z dn. 30.11.2006 r. informujące, iż Komitet przekazał gotówkę w kwocie 1.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu, którą to otrzymał od Urzędu Gminy na własne konto, dla UKS na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu zadania publicznego „Ty też potrafisz pływać” do przeprowadzenia w 2006 roku. Dodatkowo Prezes UKS przedstawił czek i wyciąg bank. podjęcia gotówki w kwocie 1000 zł przez Komitet w dniu 18.11.2006 r.
Prezesi UKS Pan X i Y, wpisani w umowie jako reprezentanci organizacji pozarządowej, wskazali w § 2 ust.2 umowy numer rachunku którego organizacja nie była właścicielem.
Kontrolujący na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdził, iż kwota dotacji Gminy wpłynęła na konto innej organizacji, a nie na rachunek bankowy UKS.
Ponadto UKS będący zleceniobiorcą zadania zleconego przez Gminę nie wywiązał się z zapisu § 2 ust.3 umowy tj. do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, jak również z zapisu § 4 umowy (wykorzystania odsetek od przekazanych przez Zleceniodawcę środków wyłącznie na wykonanie zadania wspieranego środkami dotacji Gminy -środki dotacji w okresie 30.01 do 29.11.2006 r. znajdowały się na rachunku bankowym innej organizacji).

co w takim przypadku? czy muszę to zgłaszać jako „poświadczenie nieprawdy”?
jak z tego wybrnąć… co mi doradzicie?