czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: nota księgowa

Home Forum Sektory Samorządy nota księgowa Odpowiedz na: nota księgowa

#10834
szymonek123
Uczestnik

[QUOTE BY= irenaanna] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
podstawą zapisów w księdze są jedynie noty księgowe, sporządzone
w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z
dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub
przekazane kontrahentowi.
W przypadku jednostki budżetowej (tak zakładam) sprawa powinna być uregulowana moim zdaniem w przyjętych zasadach rachunkowości. Jeżeli noty są przez jednostkę stosowane, to należy dokładnie opisać, w jakich przypadkach, kto ją sporządza, sprawdza, zatwierdza.[/QUOTE]

racja:
§ 13 powołanego rozporządzenia stanowi, iż za dowody księgoweuważa się również:
1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży)
sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
2) noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu
dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub
własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane
kontrahentowi,
3) dowody przesunięć,
4) dowody opłat pocztowych i bankowych,
5) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek