czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: Spis z natury

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Spis z natury Odpowiedz na: Spis z natury

#10883
mareksp
Uczestnik

Pozostaje niestety stwierdzić w raporcie z audytu, że termin inwentaryzacji nie został zachowany i zalecić wprowadzenie mechanizmów kontroli (to główny księgowy powinien być moim zdaniem wskazany w procedurach jako odpowiedzialny za terminowe przedłożenie do podpisania kierownikowi jednostki zarządzeń dotyczących inwentaryzacji).
Co do wskazywania przez audytora skutków naruszenia przepisów uor w zakresie inwentaryzacji, to nie jestem zwolennikiem poglądu, że na audytorze wewnętrznym ciąży obowiązek zgłaszania komukolwiek, że nastapiło naruszenie dyscypliny FP. Należy to do kierownika jednostki, co do którego zakładamy, że jako osoba kompetentna zna podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania finansów publicznych. Ja w sprawozdaniu z audytu, w ramach opisu skutków stwierdzonych uchybień, zaznaczam w takiej sytuacji, że stwierdzone w wyniku audytu fakty mogą zostać uznane za przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie inicjuję natomiast żadnych działań w kierunku zawiadomienia o naruszeniu, gdyż nie jest to rola audytu wewnętrznego.