wtorek, 7 grudnia, 2021

Odpowiedz na: księgowanie

Home Forum Sektory Samorządy księgowanie Odpowiedz na: księgowanie

#10884
alicjaw
Uczestnik

[QUOTE BY= groszek] Księgowanie tej faktury zależy od tego, co jednostka ustaliła sobie w swoich wewnętrznych procedurach. Jeżeli jednostka przyjęła, że wszystkie faktury dotyczące np. miesiąca listopada są księgowane do dnia 7 grudnia (uznając tutaj za istotny dzień wpływu faktury do jednostki) w księgach rachunkowych są księgowane jako listopadowe. Natomiast po tej dacie jako grudniowe. Jednostka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, dlatego powinna mieć czas na zamkniecie ksiąg w danym miesiącu i sporządzenie tego sprawozdania za dany okres sprawozdawczy. Sprawozdanie powinno odzwierciedlać rzeczywiste zobowiązania oraz wydatki za dany okres sprawozdawczy.
Tak, więc na początku powinno sprawdzić się, co zapisano w procedurach wewnętrznych danej jednostki, a potem zastanawiać się jak to powinno być zaksięgowane przy uwzględnieniu zasad rachunkowości.
[/QUOTE]

Dokładnie tak, nie zdążyłabym zrobić sprawozdania miesięcznego RB-28S gdyby nie było to uregulowane w procedurach wewnętrznych w mojej jednostce budżetowej. Wszystkie faktury dotyczące m-ca poprzedniego otrzymane do 8-go dnia danego miesiąca – koszty i zobowiązania miesiąca poprzedniego. Po sporządzeniu i zdaniu sprawozdania budżetowego, otrzymane faktury dotyczą już miesiąca bieżącego (dotyczy księgowań w roku budżetowym). Uważam, że nadrzędne zasady rachunkowości są zachowane.
Księgowa