piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: Prośba o radę!

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Prośba o radę! Odpowiedz na: Prośba o radę!

#10965
ajuri
Uczestnik

Zazawyczaj przy projektach unijnych sprawdza się:
– faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu,
– zgosność z umową o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym,
– przestrezganie procedur zamówień publicznych,
– zgodność z umową stosowanych działań promocyjnych
– dokumenty będące potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację projektu,
– sposób przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu

Masz rację należy sprawdzić czy wywiązano się z umów, czy są na to protokoły odbioru i odpowiednie zapisy w dzienniku budowy, czy przestrezgano harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy sprawdzić wskaźniki osiągnięcia celów projektu: wskaźnik produktu, wskaźnik planowanych rezultatów, tzn. we wniosku założono że powstanie np. 13 szt. przejść dla pieszych, 19 zatok autobusowych – czy zgadza się to;
We wniosku np. wskaźnik reultatów został okreslony: Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci 24 min. – tez sprawdzamy czy faktycznie tak jest.
Generalnie wszystkie wykonane prace muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzone protokołami odbioru.
Należy sprawdzić również prawidłowość opisu faktur