czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Księga inwentarzowa

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Księga inwentarzowa Odpowiedz na: Księga inwentarzowa

#11099
irenaanna
Uczestnik

Moim zdaniem nie. Chociaż spotkałam taką jednostkę, w której zaliczono księgi inwent. do tych druków.
Na potwierdzenia swojego stanowiska podaję cytat z artykułu w Rach. Budżetowej Nr 22 z 2006:
„Rodzaje i zasady stosowania dokumentów stanowiących druki ścisłego zarachowania i druki ścisłej kontroli powinien określić kierownik jednostki. Dokładna ewidencja druków i kontrola obrotu nimi jest podstawą prawidłowej gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Gospodarką takimi drukami powinny być objęte druki płatne oraz druki, które podlegają kontroli ilościowej, a w szczególności:
• czeki gotówkowe i rozrachunkowe,
• kwitariusze przychodowe oraz inne przychodowe asygnaty kasowe,
• arkusze spisu z natury w chwili ich wydania przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

Szczegółowe zasady gospodarką drukami ścisłego zarachowania jednostka powinna uregulować np. w instrukcji ewidencji druków ścisłego zarachowania.”

Natomiast księgi inwentarzowe to podstawowe narzędzie ewidencyjne środków trwałych, czyli analityczna ewidencja księgowa składników majątkowych. Przykładowa regulacja kierownika jednostki w tym zakresie:
1) „Księga inwentarzowa środków trwałych” prowadzona z podziałem na grupy i rodzaje środków trwałych. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga nwentarzowa środków trwałych”. Środki trwałe tej grupy są amortyzowane okresowo

2) Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż np. 200,00 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona
jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych
o niskiej wartości”. Środki trwałe tej grupy amortyzowane są jednorazowo w momencie ich oddania do użytkowania W ewidencji środków trwałych o niskiej wartości – bez względu na ich wartość początkową- ujmuje się (przykładowo): meble, pościel, odzież ochronną i roboczą, kalkulatory elektroniczne, aparaty telefoniczne komórkowe. „Księga inwentarzowa środków trwałych” obejmuje m.in. następujące pozycje:
– numer inwentarzowy środka trwałego oraz numer fabryczny dla przedmiotów, które ten numer posiadają, – nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację,
– wartość początkową i jej zmiany,
– określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do książki, – określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji, – osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują się
środki trwałe,