poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Pytanko

Home Forum Sektory Samorządy Pytanko Odpowiedz na: Pytanko

#11255
mareksp
Uczestnik

O tym czy występujące na koniec roku zobowiązania mieszczą się w limitach planu finansowego wydatków decyduje termin ich wymagalności. Jeśli termin ich płatności przypada w następnym roku, to nie angażują one srodków finansowych planu wydatków roku bieżącego. Gorzej gdy są one na dzień 31.12 wymagalne, bo wówczas powinny być opłacone i obciążyć plan „starego roku”.
Kwoty wydatkowane (wykładane) przez pracowników z prywatnych środków na pewno nie są wydatkami planu finansowego, gdyż wydatek następuje dopiero po podjęciu środków z rachunku bankowego wydatków. Z drugiej strony to pracownicy nie mają obowiązku finansowania jednostki w której są zatrudnieni i stąd takie wydatki, o ile zostały poniesione zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, mają charakter wymagalnych. Jeżeli w regulacjach wewnętrznych byłoby wskazanie, że zwrot wydatków poniesionych przez pracownika powinien nastąpić np. nie później niż w ciągu 2 tygodni od ich poniesienia, to tat ustalony termin mogłby być odnoszony do wymagalności tych zobowiązań wobec pracowników.