sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Propozycje dot. rozporz. i współpracy z Departamentem KF

Home Forum Sektory Samorządy Propozycje dot. rozporz. i współpracy z Departamentem KF Odpowiedz na: Propozycje dot. rozporz. i współpracy z Departamentem KF

#11407
gapa
Uczestnik

Wydaje mi się iż „duch” cytowanej przeze mnie ustawy rozumiał pojęcie kontroli szeroko – jako wszelkie działania zmierzające do wydania opinii. Zresztą dalej w definicji dokumentu urzędowego precyzuje, że „…2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. „
Sprawozdanie jest niewątpliwie podpisane przez audytora.
Wielokrotnie słyszałem hasło „Audyt nie jest kontrolą” – chętnie bym zobaczył formalny dowód rozłączności tych pojęć oparty o prawomocne ich definicje.