sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: kontrola 5%

Home Forum Sektory Samorządy kontrola 5% Odpowiedz na: kontrola 5%

#11585
romb
Uczestnik

Witam,
Kilka lat temu byłem w podobnej sytuacji, zatem opiszę swoje „pierwsze kroki””.Zacząłem od przygotowania uchwały Zarządu ( bo było to w starostwie) w sprawie zasad planowania i wykonywania kontroli instytucjonalnej. Nastepnie opracowałem plan kontroli na rok. W planie uwzględniłem wymogi obowiązujące z ustawy o finansach publicznych. Po tych działaniach organizacyjnych „ruszyłem w teren”, czyli rozpocząłem kontrole w podlagłych jednostkach.
Ponieważ nie miałem za bardzo rozeznania w sposobach prowadzenia rachunkowości w tych jednostkach wybrałem najmniejszą i w moim przekonaniu najprostszą jednostkę.Zakres kontroli był dość szeroki( jako ambitny kontroler postawiłem sobie za punkt honoru skontrolować jak największy zakres zagadnień) tj.
– sprawdziłem politykę rachunkowości pod katem zgodności z obowiązującymi zasadami, standardami kontroli, kompletności i zrobiłem sobie dość szczegółowe notatki dotyczące najistotniejszych zapisów w tych dokumentach,
– nastepnie wybrałem do kontroli jeden miesiąc wydatków i przeglądając dowody księgowe sprawdzałem czy zasady przyjęte w polityce są stosowane w praktyce.
Kontrolą objąłem takze sprawozdawczość budżetową (zgodność z zapisami księgowymi),gospodarowanie mieniem, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji poszcególnych jego składników zgodnie z ustawą o rachunkowości ( jak się okazało w jednostkach było w tym zakresie dużo uchybień) i czasem inne zagadnienia ( prawidłowość wynagradzania, bo tutaj też było duzo nieprawidłowości).
Obecnie, ponieważ realizuję również zadania audytowe, w kontroli koncentruję się w zasadzie tylko na sprawdzeniu wydatków z wybranego miesiąca, w tym takze list płacy, bo nadal na tym polu występują błedy i uchybienia. Sprawdzam również czy przestrzegane są przyjęte w jednostkach procedury kontroli finansowej. W ten sposób wypełnione są wymogi w zakresie kontroli wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.