środa, 21 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: struktura organizacyjna

Home Forum Sektory Służba zdrowia struktura organizacyjna Odpowiedz na: struktura organizacyjna

#11605
mir
Uczestnik

W sprawie audyt struktury organizacyjnej proponuję odwołac się do ustawy o zoz (Dz.U 91.91.408 ze zm). Zgodnie z zapisami ustawy wynika,że zakład zobowiązany jest do opracowania regulaminu porządkowego, regulaminu udzielania świadczeń medycznych, regulaminu pracy.
Regulamin Porządkowy jednostki powinien zawierać opis struktury organizacyjnej oraz zakres realizowanych zadań, podstawowe dokumenty zakładu, komórek organizacyjnych itp. Gdybym miała zrealizowac zadanie struktura organizacyjna, podmiotem byłyby Dział Organizacyjno – Prawny. Zadaniem Działu jest min.:
– opracowanie projektów statutu, regulaminów ich bieżąca aktualizacja,
– współpraca z Radą Społeczną i CZP, WSSE w sprawie aktualizacji struktury zakładu,
– prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń, opracowanie lub koordynacja zarządzeniami, prowadzenie dystrybucji.
Spotkałam zakłady, w których czynny udział w pracach organizacyjnych bierze udział Dział Jakości, Kadry ( Regulamin Pracy), Zamówienia Publiczne ( Regulamin Zamówień)
W sytuacji zadania dot. struktury skupiłabym się na Regulaminie Porządkowym, uchwałach Rady Społecznej, dokumentach CZP i opiniach SSE. następnie na regulaminach Porządkowych komórek organizacyjnych zakładu,
Instrukcja Kancelaryjna – to następne duże zadanie- obieg dokumentów, tak jak opisy stanowisk i zakresy obowiązków to polityka kadrowa.